Ubezpieczenie motocykla to jedna z najważniejszych kwestii dla jego posiadacza. Polskie prawo nakłada na motocyklistów obowiązek ubezpieczenia maszyny polisą OC. Istnieją również dodatkowe ubezpieczenia, które pozwolą na lepszą ochronę mienia. Jakie ubezpieczenie warto wybrać?

Ubezpieczenie motocykla OC – obowiązkowa polisa

Podstawowym ubezpieczeniem motocykla jest polisa OC. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest wymagane prawnie na wszystkich posiadaczach pojazdów mechanicznych. Polisa OC pozwala na opłacenie szkód wyrządzonych przez właściciela polisy, jeśli spowoduje on kolizję czy wypadek. Warto spojrzeć na to ubezpieczenie motocykla także z drugiej strony – dzięki niemu szkody nie są opłacane z prywatnego portfela. Wysokość polisy OC nie jest stała i wynika z czynników takich jak wiek i marka motocykla, pojemność silnika, miejsce rejestracji. Na wysokość składki OC wpływa też ilość posiadanych zniżek, które nabywa się przez kolejne lata bezkolizyjnej jazdy.

Ubezpieczenie motocykla AC – dla przezornych!

Chcąc jeszcze lepiej zadbać o swoje mienie, warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu motocykla w formie AC. Ubezpieczenie to było długo kojarzone wyłącznie z ochroną nowych pojazdów – dzisiaj wiemy, że AC może chronić również motocykle kilkuletnie. Atutem AC jest bez wątpienia szeroki wachlarz zdarzeń oraz możliwość wybrania zakresu ochrony motocykla. Ubezpieczenie tego typu chroni zarówno przed kradzieżą, zniszczeniem czy całkowitą szkodą pojazdu. Z pewnością warto również zwrócić uwagę na to, że ubezpieczenie motocykla AC zabezpiecza przed tzw. szkodą parkingową. Oznacza to, że jeśli motocykl zostanie uszkodzony w czasie postoju, również możemy liczyć na pomoc ubezpieczyciela. AC może być rozszerzone o ochronę ubrań motocyklowych – kasku, kombinezonu, rękawic.

 

 

Comments are closed.