Każda firma dąży do tego, aby informacje znajdujące się w ich posiadaniu, były bezpieczne. Można tego dokonać na różne sposoby, jeżeli uwzględni się przy tym współcześnie oferowaną technologię. Temat jest bardzo szeroki i można go omawiać z różnej strony. Pomocny w tym może być m.in. certyfikat ISO 27001.

Ogólnie o certyfikacie ISO 27001

Ochrona zasobów informacyjnych jest możliwa, z zachowaniem odpowiednich struktur, jeżeli przeprowadzi się wdrożenie ISO 27001, które prowadzi do pozyskania owego certyfikatu. Trzeba do tego tematu podejść w sposób konkretny, ponieważ w dużej mierze od tego zależy powodzenie firmy. Żaden klient nie chciałby bowiem dowiedzieć się tego, że informacje z nim związane krążą po sieci, w żaden sposób niekontrolowane. Z zastosowania ISO 27001 dla firmy płynąć mogą ogromne korzyści.

Zalety ISO 27001

Aby zdać sobie sprawę z tego, z jak ważnym certyfikatem w skali międzynarodowej ma się do czynienia, warto wymienić listę korzyści. Mowa tutaj o takich aspektach jak:

  • zmniejszenie ryzyka przedostania się zasobów informacji do świata zewnętrznego,
  • ochrona danych osobowych, a w szczególności wrażliwych informacji przed osobami niepowołanymi (również jeżeli chodzi o środowisko wewnętrzne firmy),
  • wzbudzenie zaufania, co będzie też związane z budowaniem wiarygodności w oczach klientów.

Profesjonalny audyt ISO 27001

Bez takiej kontroli początkowej, w fazie wdrażania i na samym końcu, nie ma szans na zamknięcie procesu certyfikacyjnego. Dużo by można mówić na ten temat. Nie to jest jednak ważne, ale fakt, że certyfikat pozwoli na: 

  • wykazywanie zgodności, dzięki czemu będzie można spełnić wymogi zdecydowanie większej ilości przetargów,
  • zaufanie większej ilości potencjalnych klientów, potencjalnych partnerów biznesowych,
  • właściwa identyfikacja zagrożeń, poprzez wprowadzenie szeregu zabezpieczeń, które pozwolą zneutralizować ryzyko zanim jeszcze cokolwiek zacznie się dziać,
  • wprowadzenie zabezpieczeń w poszczególnych obszarach działalności,
  • wykazanie zgodności i uzyskanie pierwszeństwa wyboru jako dostawca.

Z takimi rzeczami będzie się mieć do czynienia, jeżeli uda się przeprowadzić całościowy proces certyfikacyjny – w czym wspierać może firma DJB doradztwo. Warto więc postarać się o wprowadzenie takich norm do użycia. Wydawać się to może na początku trudne, ale wbrew pozorom takie nie jest . Trzeba tylko przyzwyczaić się do zmian, które już wkrótce dla wszystkich staną się codziennością. 

 

Comments are closed.