Warto wiedzieć, że nie zawsze należy się odszkodowanie za utracone korzyści. Najczęściej przed rozpoczęciem starań o takie odszkodowanie, nie można dokładnie określić jaka będzie wysokość takiego odszkodowania oraz czy zostanie ono uwzględnione, a co za tym idzie – wypłacone. Nikt nie jest w stanie zagwarantować, że w każdej sytuacji uzyska takie odszkodowanie. Wszystko bowiem zależy od wielu czynników i wielu zmiennych, które mają na to bezpośredni wpływ.

Komu przysługuje odszkodowanie za utracone korzyści?

Aż chce się napisać, że takie odszkodowanie przysługuje każdemu. Nie jest to prawda. Odszkodowanie za utracone korzyści może przysługiwać poszkodowanemu, który w wyniku wypadku utracił przewidywane dochody. Może to mieć miejsce, kiedy w wyniku wypadku samochodowego, uszkodzeniu uległ samochód, który był wykorzystywany jako narzędzie pracy. To jest podstawowy warunek, ale nie jest to wystarczający warunek do uzyskania takiego odszkodowania. Jeśli ten warunek jest spełniony, poszkodowany może się starać o odpowiednie odszkodowanie.

Konieczność udowodnienia straty

Aby uzyskać takie odszkodowanie, osoba poszkodowana musi udokumentować, że w wyniku danego wypadku utraciła możliwości do zarabiania. I to właśnie na nim spoczywa taki obowiązek. Jest to łatwiejsze w przypadku, kiedy np. uszkodzeniu uległ samochód, który był wykorzystywany do pracy. Ale to nie wystarczy. Musimy wziąć pod uwagę, że aby uzyskać odszkodowanie za utracone korzyści, poszkodowany musi udowodnić, że fakt nieuzyskania korzyści, wynika z faktu pojawienia się szkody. To wszystko zostało uwzględnione w art. 361 kodeksu cywilnego i warto się z tym zapoznać.

Jak określić wysokość odszkodowania?

Aby określić wysokość odszkodowania za utracone korzyści trzeba oszacować spodziewane dochody. Te dochody, których poszkodowany nie osiągnął, gdyż zostało to uniemożliwione przez konkretne zdarzenie. Zdarzenie, które przyczyniło się do powstania szkody. I wszystko to musi być jak najlepiej udokumentowane. Na tym etapie sprawy niezwykle pomocne będą wszelkiego rodzaju porozumienia, umowy, ustalenia pisemne, listy intencyjne. Wszystko co jest w stanie potwierdzić, iż dany zysk zostałby osiągnięty.

Gdyby to były jedyne wymagania, wtedy uzyskanie odszkodowania byłoby znacznie łatwiejsze. Jednak tak nie jest. To dopiero początek. Działań, które trzeba wykonać aby uzyskać odszkodowanie za utracone korzyści jest znacznie więcej. W związku z tym, zamiast samemu starać się je uzyskać, warto postawić na współpracę ze odpowiednią firmą. Firmą, która na co dzień zajmuje się takimi sprawami. Firma taka może nas reprezentować. Ściąga z nas obowiązek pilnowania wszelkich terminów i przygotowywania niezbędnych wniosków. Pozwala na oszczędność czasu i zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania odszkodowania.

Comments are closed.