Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy przedstawiają rodzicom propozycję ubezpieczenia zbiorowego dla dzieci. W jakim zakresie ubezpieczenie szkolne chroni uczniów? Czy zakup polisy jest obowiązkowy? Sprawdź!

Ubezpieczenie szkolne – najważniejsze informacje

Ubezpieczenie szkolne to polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wydawać by się mogło, że ubezpieczenie szkolne chroni dzieci jedynie podczas lekcji czy wycieczek. Okazuje się, że umowa podpisana z ubezpieczycielem obowiązuje przez cały rok, niezależnie od tego, gdzie znajduje się dziecko. Ubezpieczyciele otaczają opieką dzieci w weekendy, w dni wolne od zajęć szkolnych, w czasie ferii i wakacji. Warto mieć świadomość, że oferty proponowane przez szkoły są zazwyczaj mocno okrojone. Rodzic nie musi godzić się na przedstawione warunki. Przezorni opiekunowie często decydują się samodzielnie ubezpieczyć dziecko w wybranym przez siebie towarzystwie.

Zakres polisy

Polisa NNW stworzona z myślą o dzieciach zapewnia małoletnim kompleksową ochronę przez 24 godziny na dobę. Dzięki ubezpieczeniu rodzice otrzymają środki na leczenie pociechy, która dozna uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku, otrzymają pomoc w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka oraz w razie jego śmierci. Dokładny zakres polisy zawarty jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Co ważne, koszty ubezpieczenia nie są wysokie, a korzyści płynące z jej posiadania – nieocenione.

Przeważnie polisa  zaczyna obowiązywać 1 września i kończy się 31 sierpnia. W przypadku podpisania umowy z innym terminie, rodzic określa datę, w której polisa przestanie obowiązywać.

 

 

Comments are closed.