Decyzja o przeprowadzeniu rozwodu to olbrzymie obciążenie zarówno dla samych małżonków, jak i ich dzieci, rodziny, osób bliskich. Warto zadbać o to, aby proces rozwodowy w jak najmniejszym stopniu wpłynął na nas i aby w miarę możliwości przeprowadzony był szybko, sprawnie i w sposób profesjonalny. Pomóc nam może w tym doświadczony adwokat. 

Skąd tak duża liczba rozwodów w Polsce?

Rozpad małżeństwa to proces długotrwały, który może być wynikiem nie tylko niewierności małżeńskiej, ale również wieloletnim nawarstwianiem się problemów pomiędzy dwojgiem ludzi. Wiele osób wykorzystuje we wnioskach rozwodowych znany zwrot „różnice nie do pogodzenia” – jest to niezwykle pojemny termin, pod którym kryć się mogą zarówno różnice religijne, światopoglądowe, różnice związane z chęcią lub niechęcią do posiadania potomstwa – wyjaśnia kancelaria adwokat-katowice.info.pl. Rozwody są również efektem wieloletniej przemocy w rodzinie – coraz częściej mówi się o tych aspektach i tak samo omawia się formy pomocy osobom w małżeństwach pokrzywdzonym w ten sposób. 

Czy pomoc adwokata będzie przydatna?

Sprawy rozwodowe są jednymi z najbardziej obciążających – wiele osób jest zdania, że pomoc adwokata, nawet w prostych kwestiach, może okazać się kluczowa. Obecność adwokata na sali sądowej dodaje nam odwagi, poprawia nasz komfort i zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Wybierając adwokata przede wszystkim musimy dokładnie omówić z nim jak wygląda nasza sytuacja prawna – pierwszym zadaniem specjalisty jest bezstronna ocena naszej sytuacji i określenie szans na osiągnięcie zamierzonych celów w sądzie. Zadaniem adwokata w sądzie będzie nie tylko reprezentowanie nas i składanie w naszym imieniu pism, ale też bronienie naszego dobrego imienia. Adwokat ma również za zadanie zapobiegać podejmowaniu złych kroków przez swoich klientów. 

Comments are closed.