Zakończenie małżeństwa jest ogromną zmianą wywracającą życie do góry nogami. Zanim małżonkowie zaczną życie w pojedynkę, muszą uregulować wiele spraw. Jedną z najważniejszych kwestii poruszanych podczas rozwodu jest podział majątku. Podzielenia zgromadzonych przez lata pieniędzy oraz dóbr materialnych można dokonać na wszystkich etapach postępowania, zarówno przed uzyskaniem rozwodu i w trakcie trwania procedury, jak i po zapadnięciu wyroku. Jak wygląda podział majątku już po rozwodzie? Sprawdź!

Walka na noże czy ugoda?

W skład wspólnoty majątkowej wchodzą wszystkie przedmioty majątkowe nabyte przez obydwoje małżonków lub jednego z nich w czasie trwania małżeństwa. Oznacza to, że mieszkanie czy samochód nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego jest częścią majątku osobistego i nie podlega podziałowi.

Sprawiedliwe podzielenie finansów, ruchomości i nieruchomości jest w większości przypadków sporym wyzwaniem. Rozwiedzeni partnerzy mogą samodzielnie rozdysponować wspólnie zgromadzony majątek albo wkroczyć na drogę sądową. Znacznie korzystniejsze dla obu stron jest „dogadanie się” z  byłym małżonkiem. Konflikt w tym obszarze oznacza konieczność wejścia na drogę sądową, co pociąga za sobą dodatkowe koszty i opóźnia całą procedurę. Jeśli jedna osoba nie chce zgodzić się na polubowne rozwiązanie problemu, druga strona może skierować do niej wezwanie do podziału majątku wspólnego – oficjalne pismo sporządzone przez adwokata. Jeśli pisemne wezwanie nie przyniesie spodziewanego efektu, jedynym wyjściem staje się wejście na drogę sądową. W takim przypadku wcześniejsza propozycja ugody staje się nieważna, a każda ze stron może wysunąć swoje roszczenia.

Wsparcie adwokata

Walka o swoje prawa przed sądem wymaga profesjonalnego wsparcia. Zaufany, doświadczony prawnik przeprowadzi Cię przez wszystkie skomplikowane procedury, opracuje najlepszą strategię i będzie pośredniczył w kontakcie z byłym mężem albo żoną. Na stronie adwokat-katowice.pl znajdziesz więcej praktycznych informacji.

 

 

Comments are closed.